Privacy Policy

Algemene informatie en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Küchen Stegink GmbH & Co. KG
Heidi Lambers
Dietrich-Borggreve-Straße 18
49828 Neuenhaus

De verantwoordelijke instantie, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. Namen, contactgegevens, etc.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de intrekking. De wettigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt recht op gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract dat aan u of aan derden wordt overgedragen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, vindt dit alleen plaats als dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht om op elk gewenst moment binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de oorsprong van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking vrij te geven en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de contactopties in de opdruk als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen die u ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Server log files

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van het serververzoek
  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

contact

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de intrekking. De wettigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u een verzoek tot verwijdering indient, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen gegevensopslag meer nodig is. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het instellen van cookies, die nodig zijn voor de uitoefening van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. Winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Als beheerder van deze website hebben we een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies zijn ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.